Hordecki, Bartosz. 2016. „Motyw nieokreśloności Rosji Jako Element dziewiętnastowiecznych Narracji Politycznych”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (marzec):123-42. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.9.