Szymczyński, Tomasz R. 2018. „Pojęcie supranarodowości W Polu Integracji Europejskiej Z Perspektywy Hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera”. Przegląd Politologiczny, nr 4 (czerwiec):95-108. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.6.