Rachwał, Marcin. 2018. „Budżet Partycypacyjny Jako Nowa Forma współdecydowania O Finansach Lokalnych”. Przegląd Politologiczny, nr 4 (czerwiec):173-86. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.11.