Grzelak, Mirosław, i Dorota Piontek. 2018. „Żelazna Dziewczyna - Mutti-Madame Non: Angela Merkel, Pierwsza Dama światowej Polityki”. Przegląd Politologiczny, nr 4 (czerwiec):219-36. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.14.