Bekbołatuły, Żetpisbaj. 2018. „Problemy Funkcjonowania Public Relations W Kazachstanie”. Przegląd Politologiczny, nr 4 (czerwiec):275-82. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.18.