Myślak, Ewa. 2018. „Wybrane Aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego W kontekście Polskiej Praktyki Ustrojowej”. Przegląd Politologiczny, nr 3 (czerwiec):173-82. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.14.