Ganowicz, Ewa, i Wojciech Opioła. 2017. „Specyfika Partyjnej Rywalizacji Politycznej W Wyborach Do samorządu Terytorialnego W Roku 2014 Na przykładzie województwa Opolskiego”. Przegląd Politologiczny, nr 2 (lipiec):137-56. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.9.