Rachwał, M. (2017) „Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu RP – kwestia formuły wyborczej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 7–20. doi: 10.14746/pp.2017.22.1.1.