Leszkowicz-Baczyński, J. (2017) „Wpływ prawicowych ideologii jako źródło spadku zaufania społecznego w Polsce”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 63–82. doi: 10.14746/pp.2017.22.1.5.