Radzik-Maruszak, K. i Pawłowska, A. (2017) „Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 83–102. doi: 10.14746/pp.2017.22.1.6.