Kołodziej, J. H. (2017) „Obraz zagrożeń w polskiej świadomości społecznej w świetle krytycznej teorii bezpieczeństwa”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 115–126. doi: 10.14746/pp.2017.22.1.8.