Kaczmarek, F. (2017) „Znaczenie pokoju i stabilizacji dla europejskiej polityki rozwojowej wobec Afryki Subsaharyjskiej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 157–172. doi: 10.14746/pp.2017.22.1.11.