Shukuralieva, N. i Lipiński, A. (2017) „Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 189–202. doi: 10.14746/pp.2017.22.1.13.