Barabasz, A. (2017) „PRL wobec II rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Grecję (1961–1981)”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 221–242. doi: 10.14746/pp.2017.22.1.15.