Kucheryavaya, E. (2017) „Agnieszka K. Cianciara i inni, Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 243–248. doi: 10.14746/pp.2017.22.1.16.