., . (2017) „Noty o autorach”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 251–256. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12313 (Udostępniono: 30 listopad 2023).