Tomaszewski, K. (2018) „Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 133–146. doi: 10.14746/pp.2018.23.1.9.