Jas-Koziarkiewicz, M. i Stasiak-Jazukiewicz, E. (2018) „Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 147–162. doi: 10.14746/pp.2018.23.1.10.