Witkowska, M. (2018) „Bezpieczeństwo: dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa, pod red. R. Skarzyńskiego i E. Kużelewskiej”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 208–211. doi: 10.14746/pp.2018.23.1.15.