Miński, R. (2018) „Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle «Partii Politycznych» Roberta Michelsa”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 107–113. doi: 10.14746/pp.2012.17.1.8.