Lesiewicz, E. (2018) „Europejski podręcznik historii jako próba wypracowania wspólnej pamięci zbiorowej obywateli Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 57–68. doi: 10.14746/pp.2012.17.3.4.