Hordecki, B. (2018) „Rosyjskie jubileusze jako zjawiska retoryczno-ironiczne”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 125–134. doi: 10.14746/pp.2012.17.3.9.