Janowski, K. B. (2018) „Ryszard Skarżyński, Podstawowy dylemat politologii: Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy (K. B. Janowski)”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 171. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/13933 (Udostępniono: 20 maj 2024).