Janowski, K. B. (2018) „Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce (K. B. Janowski)”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 171. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/13935 (Udostępniono: 31 styczeń 2023).