Zięba, A. i Wróblewska, A. (2018) „System Zarządzania Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 37–48. doi: 10.14746/pp.2012.17.4.3.