PAJĄK-PATKOWSKA, B. (2018) „Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 91–100. doi: 10.14746/pp.2011.16.2.9.