BALCZYŃSKA-KOSMAN, A. (2018) „Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 113–120. doi: 10.14746/pp.2011.16.2.11.