ANTSZEWSKI, A. (2018) „Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii)”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 79–94. doi: 10.14746/pp.2011.16.1.6.