JAŃCZAK, J. (2018) „Unia Europejska i jej granice. W poszukiwaniu modelu integracji na europejskich peryferiach”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 21–32. doi: 10.14746/pp.2010.15.4.2.