Wejkszner, A. (2018) „Terroryzm sponsorowany przez państwa. Casus bliskowschodnich państw-sponsorów”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 55–68. doi: 10.14746/pp.2010.15.2.6.