Żyromski, M. (2014) „Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość?”, Przegląd Politologiczny, 19(4), s. 77–85. doi: 10.14746/pp.2014.19.4.5.