Bojarowicz, T. (2019) „ 446”., Przegląd Politologiczny, (1), s. 227–229. doi: 10.14746/pp.2019.24.1.15.