., . (2019) „Spis treści”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 1–6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/18724 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).