Kaczmarek, F. (2019) „Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec pomocy humanitarnej”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 21–31. doi: 10.14746/pp.2019.24.2.2.