Hordecki, B. (2019) „Polityki językowe jako instrument kształtowania i retoryzacji stosunków wzajemnych w regionie postradzieckim”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 79–93. doi: 10.14746/pp.2019.24.2.6.