Tomaszewski, K. (2019) „Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście krajowej polityki energetycznej”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 153–165. doi: 10.14746/pp.2019.24.2.11.