-, .-. (2019) „Spis treści”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 3–4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/19910 (Udostępniono: 31 styczeń 2023).