Lewandowska, M. i Stachowiak, B. (2019) „Uniwersytet w okresie zmiany modelu przepływu informacji”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 59–68. doi: 10.14746/pp.2019.24.3.5.