Akyesilmen, N. i Ishmeal, M. (2019) „Dyskurs nad językiem w stosunkach międzynarodowych”, Przegląd Politologiczny, (3), s. 79–91. doi: 10.14746/pp.2019.24.3.7.