-, .-. (2019) „Noty o autorach”, Przegląd Politologiczny, (4), s. 153–155. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/20795 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).