Laska, A. (2014) „Polityka jako przedmiot badań w realiach instrumentalizacji politologicznego rozumu”, Przegląd Politologiczny, 19(4), s. 143–157. doi: 10.14746/pp.2014.19.4.10.