Drzonek, M. (2014) „Wielokadencyjność prezydenta miasta po wejściu Polski do UE – przypadek Gdyni”, Przegląd Politologiczny, 19(4), s. 177–189. doi: 10.14746/pp.2014.19.4.12.