Mizerska-Wrotkowska, M. (2014) „Działalność międzynarodowa Drugiej Republiki Hiszpańskiej”, Przegląd Politologiczny, 19(4), s. 205–213. doi: 10.14746/pp.2014.19.4.14.