Janicka, I. (2014) „Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 563”., Przegląd Politologiczny, 19(4), s. 221–223. doi: 10.14746/pp.2014.19.4.17.