Pietnoczka, P. (2020) „Instytucja referendum ogólnokrajowego na Ukrainie – aspekt normatywny”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 103–118. doi: 10.14746/pp.2020.25.1.8.