Milas, R. H. (2020) „Między byciem sobą i możliwością stania się kimś innym – rozmowa z Zygmuntem Baumanem”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 175-182. doi: 10.14746/pp.2020.25.1.13.