Hájek, L. (2020) „West Side Story w postkomunistycznym parlamencie: Wpływ płci na zachowania legislacyjne posłów do parlamentu”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 21–43. doi: 10.14746/pp.2020.25.2.2.