Shulga, T. (2020) „Polityka migracyjna i mniejszości narodowe w Republice Litewskiej: lekcje dla Ukrainy”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 45–57. doi: 10.14746/pp.2020.25.2.3.