Osiński, S. (2021) „Deprecjacja kobiet w uwarunkowanych stereotypowo wypowiedziach mężczyzn w polskich dyskursach politycznych w latach 2016–2017”, Przegląd Politologiczny, (1), s. 39–57. doi: 10.14746/pp.2021.26.1.3.