Stępka, M. (2021) „Rezyliencja jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach przewlekłych kryzysów”, Przegląd Politologiczny, (2), s. 105-117. doi: 10.14746/pp.2021.26.2.7.